1043 )ให้การต้อนรับนายณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส บรรณาธิการวารสาร TIRATHAI JOURNAL และเตรียมการดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

วันที่ 28 พ.ย.60 เวลา 12.30 น. ให้การต้อนรับนายณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส บรรณาธิการวารสาร TIRATHAI JOURNAL เพื่อสัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลในการจัดทำวารสารฯ ในคอลัมนิสตามรอยเสด็จฯ “ดอกไก่โอกเฉลิมพระเกียรติ ” โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น วัฒนธรรมอำเภอโนนไทย ร่วมให้สัมภาษณ์ ณ หลัก กม.391 ถ.สุรนารายณ์ ต.ด่านจาก, ม.18 ต.บัลลังก์, เวลา 16.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือประชาชนในการขยายผิวจราจรและเก็บรายละเอียดวางแนวถนนสำหรับจัดทำ (TOR) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ) ถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร – ต.โนนเมืองฯ ณ ม.10 บ.โพธิ์ตาสี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยให้การต้อนรับนายณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส บรรณาธิการวารสาร TIRATHAI JOURNAL และเตรียมการดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 14:22 น. โดย super