1042 )พิธีฉลองพระสมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดินั่งบัลลังก์

วันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 10.09 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฉลองพระสมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดินั่งบัลลังก์ พร้อมทั้งจุดเทียนชัยในพิธีอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกเหรียญ หลวงพ่อคูณ วรปญฺโญ รุ่น ” อภิมหามงคล” โดยมี พล.ต.ท.ม.ล.พันธศักดิ์ เกษมสันต์ อดีต ผช.ผบ.ตร. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ศิษยานุสิทธิ์ ร่วมถวายการต้อนรับ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบัลลังก์ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาพิธีฉลองพระสมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดินั่งบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 12:04 น. โดย super