1041 )ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการเตรียมถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

วันที่ 24 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายพิชาญ ตราผักแว่น ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการเตรียมถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในโอกาสเมตตามาเป็นประธานในพิธีฉลองพระสมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดินั่งบัลลังก์ พร้อมทั้งจุดเทียนชัยในพิธีอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกเหรียญฯ ” อภิมหามงคล” (26 พ.ย.60,10.09) โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร.,นักเรียน ประชาชนที่เป็นจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ วัดบัลลังก์, เวลา 13.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา เก็บรายละเอียดวางแนวถนนสำหรับจัดทำ (TOR) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ) ความยาว 11.7 กม. พร้อมขยายพื้นที่จอดรถและไฟฟ้าส่องสว่าง เขตชุมชน ถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร – ต.โนนเมืองฯ ณ พื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการเตรียมถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 14:30 น. โดย super