1040 )การเตรียมการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หน วัดไตรมิตรฯ และให้การต้อนรับคณะวิศวกรโยธา ทางหลวงชนบท

วันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วรปญโญ) เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์/เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 1 ร่วมวางแนวทางถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ ในโอกาสเมตตามาเป็นประธานในพิธีฉลองพระสมเด็จองค์ปฐมปางนั่งบัลลังก์ ใน 26 พ.ย.60 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบัลลังก์, เวลา 13.00 น. ให้การต้อนรับนายทยากร วงศ์ประยูร นายช่างโยธา, นายเอกธนัช บุญเยือง วิศวกรโยธา แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อเก็บรายละเอียดระยะทางที่ถูกต้องในการจัดทำประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ) ความยาว 11.7 กม. พร้อมขยายพื้นที่จอดรถและไฟฟ้าส่องสว่าง เขตชุมชน ถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร – ต.โนนเมืองฯ อ.ด่านขุนทด ณ พื้นที่ ต.สายออ, ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยการเตรียมการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หน วัดไตรมิตรฯ และให้การต้อนรับคณะวิศวกรโยธา ทางหลวงชนบท

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ย. 60 เวลา 14:03 น. โดย super