1038 )นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม

วันที่ 20 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “kick off” เดินรณรงค์การจัดเก็บข้อมูลและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 61 ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย, เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานช่าง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อเข้าทำการขุดลอกแหล่งน้ำ (แก้มลิงระบบพวง) พื้นที่ 45 ไร่ ณ บึงหนองเดิ่น บ.ดอนยาว ม.7 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ข่าว ณ วันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 11:11 น. โดย super