1037 )นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 09.30 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) โครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” บัลลังก์โมเดล ปีที่ 2 ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 15:59 น. โดย super