1036 )การมาตรวจประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

วันนี้เวลา13.00น.นายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่และ ปชช.บ้านโพธิ์ตาสี..ให้การต้อนรับ นายศุภพงษา จันทรังษ์ รอง ผอ.สพป.นม.เขต6และคณะในการมาตรวจประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ(ราย ดญ.ณัฐนิชา  ช่างกุดเวียน)ต้องขอแสดงความชื่นชมเด็กรุ่นใหม่  กล้าคิด  กล้าทำ และกล้าแสดงออก. ครับ และขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอโนนไทยที่ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจในครังนี้การมาตรวจประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 9:57 น. โดย super