1035 )นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 8 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ.กุดเวียน ม.4 – บ.เมืองเก่า ) : ช่วงที่ 2 ความยาว 1.73 กม. และช่วงที่ 3 ความยาว 1.68 กม. ให้เป็นไปตามแบบ/แผนงานที่กำหนด โดยมีคณะผู้บริหาร และ ผอ.กองช่างฯ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจงานฯ ณ บ.โกรกหอย ม.13 และ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ย. 60 เวลา 9:17 น. โดย super