1034 )ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สำรวจทุ่งดอกไก่โอก (ทองพันดุล)

วันที่ 30 ต.ค.60 เวลา 10.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สำรวจทุ่งดอกไก่โอก (ทองพันดุล) สำหรับเตรียมความพร้อมในการเพาะชำเพื่อขยายพันธ์จัดทำโครงการพัฒนาทุ่งดอกไก่โอก เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 100 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโนนไทย และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร ในอนาคต ณ พื้นที่ ม.18 บ.คูเมืองใหม่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สำรวจทุ่งดอกไก่โอก (ทองพันดุล)

ข่าว ณ วันที่ 30 ต.ค. 60 เวลา 17:01 น. โดย super