1032 )ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ และงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 7 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ณ บ.คูเมือง ม.3 และ บ.คูเมืองใหม่ ม.18, เวลา 14.00 น. ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ.กุดเวียน ม.4 – บ.เมืองเก่า ) : ช่วงที่ 2 ความยาว 1.73 กม. และติดตามงานแก้ไข/ก่อสร้างฯ ช่วงที่ 3 ความยาว 1.68 กม. ให้เป็นไปตามแบบ/แผนงานที่กำหนด ณ บ.โกรกหอย ม.13 และ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ และงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข่าว ณ วันที่ 07 พ.ย. 60 เวลา 15:52 น. โดย super