1030 )นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา รัฐพิธี 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ต.ค.60 เวลา 08.30 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา รัฐพิธี 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย, เวลา 10.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ฯ ทต.บัลลังก์ ซึ่งได้รับมอบหมายในการตกแต่งพระเมรุมาศฯ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ด้วยความพร้อมเพรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรส.(ร.3 พัน.2) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ต.มะค่า ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ร่วมกิจกรรม ณ วัดโนนไทยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา รัฐพิธี 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช

ข่าว ณ วันที่ 23 ต.ค. 60 เวลา 14:14 น. โดย super