1029 )ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพนักงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ตรียมความพร้อมในงานตกแต่งสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 19 ต.ค.60 เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพนักงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนชลประทาน ม.8 ต.บัลลังก์ และในเวลา 15.00 น. ให้กำลังใจพนักงานเตรียมความพร้อมในงานตกแต่งสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (คืบหน้างานจัดอุปกรณ์ตกแต่ง 70% งานนำเข้าสถานที่จริงพร้อมงานประกอบดอกไม้สด) ณ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพนักงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ตรียมความพร้อมในงานตกแต่งสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ข่าว ณ วันที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 11:15 น. โดย super