1028 )ให้การต้อนรับนายอานนท์ พันมณี คณะนิติศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา และคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

วันที่ 19 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. ให้การต้อนรับนายอานนท์ พันมณี คณะนิติศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา และคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยการเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ ฯ ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 10.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารสำรวจทุ่งดอกไก่โอก (ทองพันดุล) สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพัฒนาทุ่งดอกไก่โอก เฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ 100 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโนนไทย และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร ในอนาคต ณ พื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยให้การต้อนรับนายอานนท์ พันมณี คณะนิติศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา และคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ข่าว ณ วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 13:26 น. โดย super