1027 )นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ 18 ต.ค.60 เวลา 09.30 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานงาน นักเรียน ประชาชน ซึ่งเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมกิจกรรม ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ข่าว ณ วันที่ 18 ต.ค. 60 เวลา 13:48 น. โดย super