1026 )ตรวจสถานการณ์น้ำ สภาพถนนที่ชำรุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านนำสำรวจ บริเวณ บ.น้อย ม.5, บ.หัวทำนบ ม.17

วันนี้ 10 ต.ค.60 เวลา 14.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ตรวจสถานการณ์น้ำ สภาพถนนที่ชำรุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านนำสำรวจ บริเวณ บ.น้อย ม.5, บ.หัวทำนบ ม.17, เวลา 17.00 น. ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำฯ ณ กม.19+300 และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่ระดับ 26 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งโครงการชลประทานฯ ได้ทำการยกระดับประตูระบายน้ำ ทั้ง 4 บาน ที่ระดับ 35 ซม. ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำฯและเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำฯ น้อยที่สุด โดยมีกำนันฯ และส่วนเกี่ยวข้องร่วมเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจสถานการณ์น้ำ สภาพถนนที่ชำรุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านนำสำรวจ บริเวณ บ.น้อย ม.5, บ.หัวทำนบ ม.17

ข่าว ณ วันที่ 11 ต.ค. 60 เวลา 10:46 น. โดย super