1025 )ตรวจงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ.คูเมือง ม.3, บ.คูเมืองใหม่ ม.18 และงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.กุดเวียน – เมืองเก่า ช่วงที่ 2

วันนี้ 2 ต.ค.60 เวลา 14.00 น. ตรวจงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ.คูเมือง ม.3, บ.คูเมืองใหม่ ม.18 และงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.กุดเวียน – เมืองเก่า ช่วงที่ 2 บ.โกรกหอย ม.13 ความยาว 1.73 กม. และช่วงที่ 3 ความยาว 1.68 กม. บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ.คูเมือง ม.3, บ.คูเมืองใหม่ ม.18 และงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.กุดเวียน – เมืองเก่า ช่วงที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 02 ต.ค. 60 เวลา 15:28 น. โดย super