1023 )เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

วันนี้ 28 ก.ย.60 เวลา 09.30 น. เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 14.00 น. ร่วมกับนายพิเชษฐ์   สุวรรณชัย  ผู้จัดการโครงการ, นายประธาน  เรืองศิริวัฒนกุล  วิศวกรโครงการฯ, ผอ.กองช่างฯ ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ การบำรุงรักษา การบริหารจัดการแก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 5 แห่ง ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ครับเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ย. 60 เวลา 11:12 น. โดย super