1019 )พิธีมอบทุนคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ 21 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในนามผู้แทนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒณาพรรณวดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเบิกตัวผู้รับประทานทุน จำนวน 254 คน และมอบคูปองให้สถานศึกษาฯ ณ โดมอเนกประสงค์ฯ, เวลา 13.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษา เขต 11 (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาพิธีมอบทุนคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ย. 60 เวลา 13:57 น. โดย super