1018 )ประชุมจัดทำแผนฯ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ปี 62

วันที่ 10 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนฯ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ปี 62 (10-11 ก.ย.60) ในโอกาสนี้ได้รับโอกาสให้นำเสนอโครงการพัฒนาตำบลบัลลังก์เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร” รวม 10 โครงการ (ซ่อมสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว,Bulung color streets,ปลูกดอกไก่โอกเฉลิมพระเกียรติฯ,รร.ชาวนา) เพื่อนำเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด,แผนระดับเขตฯ, แผนระดับภาค ปี 62 และงบกลางปี 61 เพิ่มเติม และขอบคุณนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแผนฯ/โครงการฯ ทั้ง 2 วัน ณ สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ต อ.เมืองฯประชุมจัดทำแผนฯ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ปี 62

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.ย. 60 เวลา 12:14 น. โดย super