1017 )ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานร่วมทำหญ้าเนเปียร์หมัก และตรวจข้อมูลรายละเอียดถนนฯ ส่งให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ 13 ก.ย.60 เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานร่วมทำหญ้าเนเปียร์หมัก เพื่อเป็นอาหารเสริมวัวและหมูหลุมในศูนย์เรียนรู้ฯ ณ อาคารป้องกันฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 14.00 น. สำรวจข้อมูลรายละเอียดถนนฯ ส่งให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบการประกาศฯ (TOR) ในการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ช่วง กม.13+700 โดยวิธี (Pavement in -Place Recycling) ร่วมกับคณะผู้บริหาร, ผู้นำหมู่บ้าน, กองช่างฯ ณ  บ้านโพธิ์ตาสี ม.10  ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานร่วมทำหญ้าเนเปียร์หมัก และตรวจข้อมูลรายละเอียดถนนฯ ส่งให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 10:00 น. โดย super