1016 )ร่วมฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตร “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติแบบวิถีชุมชน

วันนี้ 16 ก.ย.60 ร่วมฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารสัตว์ และของใช้ในครัวเรือนฯ (ในห้องประชุมเนื่องจากติดอิทธิพลพายุทกซูรึจึงไม่สามารถฝึกปฏิบัติและดูงานในพื้นที่จริงได้) ตามหลักสูตร “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติแบบวิถีชุมชน ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อ.เชียงคาน จ.เลยร่วมฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตร “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติแบบวิถีชุมชน

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 14:41 น. โดย super