1015 )ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ และประชุมซักซ้อมการนำเสนอแผนงาน/โครงการศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว “เมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร”

วันนี้ 18 ก.ย.60 เวลา 15.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ผอ.กองช่างฯ ร่วมตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย บ.โกรกหอย – เมืองเก่า ช่วงที่ 2 ความยาว 2 กม. ณ บริเวณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์, เวลา 16.30 น. ประชุมซักซ้อมการนำเสนอแผนงาน/โครงการศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว “เมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร” เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ปี 2562 ต่อรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ใน 20 ก.ย.60 ที่ จ.สุรินทร์ ณ ห้องประชุม ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ และประชุมซักซ้อมการนำเสนอแผนงาน/โครงการศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว “เมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร”

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 8:37 น. โดย super