1011 )ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิ SCG ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานและจัดกิจกรรมโครงการ “รั้วล้อมรักสนามกระตุ้นประสาทสัมผัสสำหรับเด็กพิการ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิ  SCG ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานและจัดกิจกรรมโครงการ “รั้วล้อมรักสนามกระตุ้นประสาทสัมผัสสำหรับเด็กพิการ” โดยการ ปูพื้นทางเดิน ทาสีสนามเด็กเล่น ภายใต้โครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 11” โดยมีนายวรพล ธุลีจันทร์ ครู คศ. 1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ศกศ.เขต 11 เป็นตัวแทน พร้อมด้วยนายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน หัวหน้าหน่วย ผู้บริหาร สท. ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโนนไทย ต. บัลลังก์ อ.โนนไทย ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิ SCG ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานและจัดกิจกรรมโครงการ “รั้วล้อมรักสนามกระตุ้นประสาทสัมผัสสำหรับเด็กพิการ”

ข่าว ณ วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 13:45 น. โดย super