1010 )ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 30 ส.ค.60 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมาประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ

ข่าว ณ วันที่ 30 ส.ค. 60 เวลา 17:05 น. โดย super