1008 )ประธานการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเกษตรกร ม.1 – ม.10 ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ” ฤดูกาลผลิตปี 2560

วันนี้ 1 ก.ย.60 เวลา 09.30 น. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเกษตรกร ม.1 – ม.10 ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ” ฤดูกาลผลิตปี 2560 (การเปิดรหัสสมาชิก, กำหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต, ช่วงเวลาเปิดลานรับผลผลิตที่ลาน อตก., ราคาประกัน, ระบบการจ่ายเงิน และรถเก็บเกี่ยว – รถขนส่ง) โดยปีนี้มีเกษตรกร ต.บัลลังก์ เข้าร่วมโครงการฯ 451 ราย พื้นที่เพาะปลูก 13,250 ไร่ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 11.00 น. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ประเด็น การดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า “บัลลังก์โมเดล” และแผนงานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องปฏิบัติการ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประธานการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเกษตรกร ม.1 – ม.10 ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ” ฤดูกาลผลิตปี 2560

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.ย. 60 เวลา 16:14 น. โดย super