1007 )ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ เตรียมความพร้อมเกษตรกร ม.11 – ม.19 ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ” ฤดูกาลผลิตปี 2560

วันนี้ 1 ก.ย.60 เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานสถานศึกษา สังกัดการศึกษาพิเศษ (ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ) โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา, เวลา 14.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเกษตรกร ม.11 – ม.19 ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ” ฤดูกาลผลิตปี 2560 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ เตรียมความพร้อมเกษตรกร ม.11 – ม.19 ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ” ฤดูกาลผลิตปี 2560

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.ย. 60 เวลา 13:52 น. โดย super