1006 )ต้อนรับฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 21 ส.ค.60 เวลา 14.30 น. ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และคณะ เดินทางถึงอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน โดยมีนายอำเภอประทาย กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 รายงานสถานการณ์และสภาพปัญหาฯ อธิบดีกรมชลประทาน รายงานการแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครราชสีมาทั้งระบบ (รมว.กษ. แจ้งว่า ฯพณฯ นรม.จะอนุมัติงบพัฒนาแหล่งน้ำโนนไทย และลำเชียงไกร ตอนล่าง อีกมาก ขณะที่ ฯพณฯ นรม. ยืนโอบเอว) ณ อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทายต้อนรับฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 21 ส.ค. 60 เวลา 13:49 น. โดย super