1004 )ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นให้บ้าน/ผู้ปกครองเป็นศูนย์ฯ แห่งที่ 2

วันนี้ 18 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นให้บ้าน/ผู้ปกครองเป็นศูนย์ฯ แห่งที่ 2 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 10.30 น. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอผลงานของ นางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอำเภอโนนไทย ตัวแทนเกษตรอำเภอ เขต 7 ต่อ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการจัดการฯ/ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่น (รอบระดับประเทศ) และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลผลสำเร็จการปฏิบัติงานของท่านเกษตรอำเภอโนนไทย ณ ศาลาประชาคม/แปลงผลิตผล บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ และห้องรับรอง/ศูนย์ข้อมูลบัลลังก์โมเดล ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นให้บ้าน/ผู้ปกครองเป็นศูนย์ฯ แห่งที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 13:50 น. โดย super