1003 )ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มผู้สูงวัยของโรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมจรรยา)

วันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มผู้สูงวัยของโรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมจรรยา) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 13.30 น. นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นอภ.โนนไทย และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการจัดการฯ/ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่น (รอบระดับประเทศ) ณ สนง.เกษตรอำเภอโนนไทยประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มผู้สูงวัยของโรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมจรรยา)

ข่าว ณ วันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 14:51 น. โดย super