1002 )โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำตำบลบัลลังก์ ประจำปี 2560

วันนี้ 16 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำตำบลบัลลังก์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย  โดย นายพิชาญ ตราผักแว่น ป.อาวุโสฯ รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนไทย ได้ให้เกียรติมาเยื่อมชมการจัดโครงการโครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำตำบลบัลลังก์ ประจำปี 2560

ข่าว ณ วันที่ 16 ส.ค. 60 เวลา 11:17 น. โดย super