1001 )ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในการกำหนดแนวเขตเพื่อก่อสร้างถนนและคลองส่งน้ำคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

วันนี้ 15 ส.ค.60 เวลา 14.00 น. ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในการกำหนดแนวเขตเพื่อก่อสร้างถนนและคลองส่งน้ำคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ความยาว 19 กม. ผลการเจรจาสร้างพึงพอใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ จุดก่อสร้างฯ กม.2 บ.โนนทองพัฒนา ต.บัลลังก์, เวลา 15.00 น. ตรวจงานก่อสร้าง กม.10 บ.กุดพุดซา ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด, เวลา 16.30 น. ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีต บ.กุดเวียน – บ.เมืองเก่า – อ.พระทองคำ ความยาว 8 กม. ณ บ.โกรกหอย ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในการกำหนดแนวเขตเพื่อก่อสร้างถนนและคลองส่งน้ำคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

ข่าว ณ วันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 13:31 น. โดย super