ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ย. 57 เวลา 7:59 น. โดย