โคราชห่วงแล้ง น้ำไหลเข้าอ่างลำเชียงไกร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 10 เท่า ทั้งจังหวัดอ่างน้ำ 27 แห่ง มีน้ำแค่ 35%

       

             เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พ.อ.อรรถชัย รักษาศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วยนายกฤษฎิ์ พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หารือและรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยมีนายกเทศบาลตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร รวมทั้ง หน.ส่วนราชการ ทต.บัลลังก์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอโนนไทย ร่วมประชุมและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่  

 

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 13:55 น. โดย ทต.บัลลังก์