โครงการอบรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 10:48 น. โดย ทต.บัลลังก์