โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ ปั่นกันให้ลั่นโนน(ไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ ปั่นกันให้ลั่นโนน(ไทย) @ บัลลังก์ จากทต.พิบูลมังสาหาร, อบต.โพธิ์ชัย​​​​​, ทต.ดงกลาง, ทต.กาฬสินธุ์​​​​​, ทต.พระแท่น,ทต.ปง​​​​​​ ,ทม.หาดเสี้ยว, กองทุนสิ่งแวดล้อมฯ และมูลนิธิชุมชนจักรยานไทย ณ เทศบาลตําบลบัลลังก์, บ้านโพธิ์ตาสี ม.10 และบ้านกุดเวียน ม.4

ข่าว ณ วันที่ 18 ม.ค. 67 เวลา 11:21 น. โดย ทต.บัลลังก์