โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 13 มี.ค. 67 เวลา 10:38 น. โดย ทต.บัลลังก์