โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองแวง-หนองเขวา (ช่วงบ้านหนองแวง) บ้านหนองแวง ม.2

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย