โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองแวง – โนนหลักร้อย เริ่มต้นจากบึงหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย