โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  15  มิถุนายน  2566  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ดูแลบริการผู้สูงอายุหลังการลอกตา  ตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็น   ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  พร้อมบริการรถรับส่งให้กับผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 66 เวลา 16:30 น. โดย ทต.บัลลังก์