โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือบกพร่องทางการมองเห็นเทศบาลตำบัลลังก์

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ และข้าราชการ พนักงาน เปิดโครงการฯ และบริการผู้สูงอายุ/ผู้ร่วมโครงการตรวจวัดและคัดกรองฯ ความบกพร่องทางการมองเห็น รุ่น 2 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 12 ก.ค. 66 เวลา 15:27 น. โดย ทต.บัลลังก์