โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางสายกุดเวียน – โนนเจดีย์ (ช่วงบ้านคูเมือง) หมู่ที่ 3

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย