โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

          วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2/2565 โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เทศบาลตําบลบัลลังก์ ดำเนินการโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัดฯ, โครงการชลประทานนครราชสีมา,หัวหน้าส่วนราชการ, คณะผู้บริหาร, ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ปลัดฯ/ข้าราชการและตัวแทนกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ต.ค. 65 เวลา 16:54 น. โดย ทต.บัลลังก์