โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (1)

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย