โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกระดาน – บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา) หมู่ที่ 16 บ้านโนนทองพัฒนา

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย