โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง (ช่วงหนองแวง-โนนหินขาว)

 

      วันที่ 19 ก.ย.63 เวลา 19.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจงานปูและบดอัดผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง (ช่วงหนองแวง-โนนหินขาว) ณ บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ย. 63 เวลา 14:11 น. โดย super