โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นมะขามใหญ่ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย