โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย (ต่อจากเดิม) บ้านคูเมือง หมู่ที่ 3

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย