โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางส้มเกลี้ยง บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย