เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 64 เวลา 16:22 น. โดย ทต.บัลลังก์