เร่งวางบิ๊กแบคเปลื่ยนเส้นทางน้ำลดผลกระทบคันดิน “ลำเชียงไกร”

ข่าว ณ วันที่ 19 ต.ค. 64 เวลา 10:50 น. โดย ทต.บัลลังก์